Amerikai Magyarság Online

Szerkesztő: Fényes Attila, tel: 805-523-0111
E-mail: info@amerikaimagyarsag.com

2019 OKTÓBER --- CIKKEK

Banán és rács, avagy a belgák inkább hallgassanak

Szentesi Zöldi László

2019.10.09. 14:58

Ez a cikk a belga politikusok bunkóságaira igyekszik célozgatni.Csak például. Mert ugyanúgy lehetne Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, a közép-kelet-európaiakat csicskáztatni óhajtó egykori gyarmattartó is a helyükben. Valamilyen óriásból lett törpe, aki éppen másokra igyekszik áthárítani a maga történelmi bűneit.

Miközben a saját nemzeti költségvetéséből az unió déli határait védő Magyarország ellen megállás nélkül áskálódnak a „nagyok”, miközben forrásmegvonással és szankciókkal fenyegetőznek, hazudoznak vég nélkül rólunk, az ember hirtelen arra gondol, hogy Belgium.

Igen, Belgium. Például ők.

Itt van ez a fejlett jogállam, barátságos kis ország, amely alapvetően roppant helyes emberekből áll, a kőjobbos flamandokból és a kőliberális vallonokból, és amely országban vannak még németek, meg persze az egész uniós pereputty, kiket az úgynevezett európai választók voltak szívesek rászabadítani a belga népre, bármit is jelentsen ez utóbbi kitétel. Belgium sokáig a csokoládéjáról és a sorozatgyilkosairól híresült el a világban (Pándy András is abban a közegben vitte végbe borzalmas tetteit, de erre ne legyünk büszkék), meg persze a pedofil ügyekről. Egy időben nézegettük a szerkesztőségben, hogy hát, mi a fene van ott, hetente bukkant fel valamilyen teljesen beteg, perverz sztori onnan. Na, de vissza a politikai mezejére: tegye fel a kezét, aki meg tudja nevezni a belga miniszterelnököt! Ugye, ugye. Én huszonöt éve vagyok külpolitikai újságíró, de fogalmam sincs róla, momentán ki lehet az. Igaz, töredelmesen bevallva, abban sem vagyok biztos, hogy Belgiumnak most éppen van-e kormánya. Mert hogy nem szokott lenni. De ígérem, utánanézek.

Belgiumban tehát vagy van kormány, vagy nincs, mindenesetre aggodalmas tekintettel méregetik az európai demokrácia aktuális helyzetét. Merthogy nekik az nagyon fontos. Lengyelországról, Magyarországról szónokolnak, miközben olyan liberális biztosjelöltjük van, aki az alapos gyanú szerint kenőpénzeket fogadott el kongóiaktól, a bevételt pedig értéktelen műkincsek felülértékelt eladásával fehérítette ki. Ez persze csak botlás, Trócsányit viszont roppant civilizált módon karóba kéne húzni.

Mondok még egy okot, amiért magyar ember nem fogad el tanácsot a leghíresebb belga, a soha nem létezett Hercule Poirot hazájától.

Nagyjából akkor, amikor nálunk a pesti srácok fegyverrel a kezüben harcoltak az oroszok ellen, Belgiumban még működött emberi állatkert. Sőt, 1958-ban nyitották meg az utolsót. Az emberi állatkert lényege az, hogy a rácson kívül a tisztelt belga (bármit is jelentsen ez) polgárok kíváncsiak nyújtogatták a nyakukat, a rácson belül pedig Kongóból odahurcolt négerek búslakodtak. És hogy Belgiumban komoly igény mutatkozott az emberi állatkertekre, idézzünk a mult-kor.hu idevágó cikkéből:

„1897-ben II. Lipót belga király 267 kongóit hozatott kiállítani a Brüsszeltől keletre lévő Tervurenben található palotájába. A négymilliós Belgium lakosságából 1,3 millióan jöttek el megnézni, ahogy a királyi tavakon eveztek kenuikban – a legjobban egy erre a célra kifeszített kötélhídról lehetett látni.

1897 nyara rettentően hideg volt, és a kongóiak közül heten haltak meg tüdőgyulladásban vagy influenzában – testeiket egy jelöletlen tömegsírba vetették a helyi temetőben. A »kiállítás« azonban annyira népszerű volt, hogy egy állandó változatát hozták később létre: ez lett a Kongó Múzeuma, amelyet ma Közép-Afrika Királyi Múzeumának hívnak.

Az 1958-as kiállítás nem volt ilyen nagyszabású, de tartalmában hasonló volt. Felállítottak egy »tipikus« kongói falut, ahol szalmakunyhók mellett végezték napi tevékenységeiket a kongóiak, miközben a fehér látogatók gúnyolták őket. »Ha nem volt reakció, akkor banánt vagy pénzt dobáltak át a bambuszkerítésen« – írta egy újságíró. Egy másik beszámoló arról írt, hogy az emberek arról beszéltek, elmennek »megnézni a négereket az állatkertben.«

A kiállított kongóiak része voltak annak az összesen 598 férfinak, gyereknek és nőnek, összesen 183 családnak, akiket a kiállítást üzemeltetni hoztak Belgiumba. A gyarmati hivatal igencsak aggódott, hogy egy ilyen soha nem látott számú kongói mit fog csinálni Belgiumban – mondta Sarah Van Beurden Közép-Afrikát kutató történész. A kongóiakat végül egy, a kiállítástól külön lévő épületben szállásolták el, innen busszal hordták őket ki és be. Az afrikaiak panaszkodtak a zsúfolt körülményekre, a kijárási és látogatási korlátozásokra, valamint a kiállításon elszenvedett napi szintű megaláztatásokra.”

Nos, ezek a derék belga (bármit is jelentsen ez) hölgyek és urak okítanak most bennünket emberségre. Azok, akik állatkertben mutogattak más emberi lényeket a 20. században. Borzalmas bűneikért úgy óhajtanak vezekelni, hogy belerántanak másokat is a latrinába, olyanokat, akiknek történetesen gyarmataik sem voltak. Hiszen belgák, nem pedig magyarok, lengyelek, írek csonkolták le kongói kisgyerekek kezét csak azért, mert nem haladtak jól a leckével. És ők, nem pedig mi gyilkoltunk meg több millió afrikait csak azért, hogy a gumiexport minél zavartalanabbul folyhasson, nekik pedig szép, nagy palotáik legyenek Brüsszel központjában.

Persze, hogy a belgafóbia bűnébe ne essünk, tegyük hozzá: ugyanilyen emberi állatkertek voltak Londonban, Párizsban, Oslóban és Hamburgban is. A „fejlett nyugaton.” És ontották a vért vég nélkül, ma pedig átestek a ló másik oldalára: fehér etnomazochisták lettek, és azért is elnézést kérnek, hogy léteznek. Minket persze leckéztetnének, mert ha már a négereknél nem szabad különbnek tartaniuk magukat, mindig kéznél vannak a közép-kelet-európaiak.

De nekünk mi közünk is van ehhez? Mi közünk van mások bűneihez?

Megmondom: semmi.

Paritásos alapon tehát ők se pofázzanak bele abba, hogyan óhajtanak élni az emberek Közép-Kelet-Európában.

2019 AUGUSZTUS --- CIKKEK

Munkaerőhorror

Az afrikai munkaerő ugyanis, nyelvtudását, munkakultúráját, egyáltalán kulturális „rendjét” illetően, távlatilag is alkalmatlan mindenféle munkavállalásra

Bogár László
2019. augusztus 5. hétfő. 4:47

Napjaink globális beszédterének legsúlyosabb konfliktusokat hordozó eleme változatlanul a migrációként említett jelenség-nyaláb. Számos jel utal azonban arra is, hogy a 21. század további részé­ben ez még inkább így lesz, sőt az ehhez a kérdéshez kapcsolódó igazán súlyos globális konfliktusterek még csak most nyílnak ki igazán. Bár a migráció körüli diskurzusmező mai formájában teljesen alkalmatlan a kérdés elemi szintű megragadására, ez még nem ok arra, hogy ne próbáljuk megérteni a probléma minden elképzelhetőnél súlyosabb kihívásait, és e kihívás mélyszerkezetét. Mindaz ugyanis, amit migrációnak látunk, az a nyugatias modernitás globális létberendezkedésének legsúlyosabb, mindeddig többnyire rejtve maradó összefüggésére irányítja rá a figyelmet.

A nyugatias modernitás, amelynek létberendezkedése a 19. század óta kapitalizmusnak nevezi önmagát, arra az egyre gyorsuló tőkefelhalmozási folyamatra épül, amelynek hordozóközege a profit. A profit feltétlen növelésére való törekvés tehát a legfőbb hajtóerő, és a rendszer ezt kétféle módon próbálja elérni az elmúlt évszázadok során. Az egyik a munkaerő-állatok tudatos „túltenyésztése” annak érdekében, hogy az állandó munkaerő-túlkínálat így tartósan alacsony szinten tarthassa a béreket.

A másik viszont az embernek (a „munkaerőnek”) géppel helyettesítése. Mivel ez két egymást kioltó tendencia, a 21. század egyre inkább e két ellentétes irányú folyamat apokaliptikus összeütközésének színterévé válik. Hogy mennyire, azt néhány olyan előrejelzéssel szeretném illusztrálni, amelyeknek valóra válása az emberiség eddigi történetének legsúlyosabb kataklizmáihoz vezethet. A világ munkaképes korú népessége nagyjából ötmilliárd fő körül van a 7,7 milliárdos össznépességen belül. A 21. század végére a világ össznépessége 10,5 milliárd körüli szintre nő, és ezen belül a munkaképes korú népesség ötmilliárdról hat és fél milliárdra növekszik. Mindez önmagában nem látszik túl fenyegetőnek, van azonban egy olyan mozzanat, ami mégis azzá teszi. A másfél milliárd fős növekedés mögött ugyanis minden kontinensen csökkenés megy végbe, egy kivételével, s ez a kivétel Afrika, ahol viszont nyolcszázmillióról csaknem hárommilliárdra nő majd a munkaképes korúak száma. Vagyis a globálisan másfél milliárdos növekedés mögött Afrika több mint kétmilliárdos növekedése, és a világ többi részének fél milliárdos csökkenése húzódik meg. Csak Nigériában mintegy négyszázmillióval növekszik a munkaképes ko­rúak száma, a Kongói Demokratikus Köztársaságban pedig körülbelül kettőszázmillióval. A leggyorsabb növekedés Tanzániában megy majd vége, ahol nyolcvan év alatt hatszorosára nő a munkaképes korúak száma, harmincmillióról 180 millióra. Mindez egy olyan országban, ahol az össznépesség is csak néhány millió volt 1950-ben. Az már csak hab a tortán, hogy az ország fővárosa Dar es Salaam 2100-ban már nemcsak Afrika, hanem a világ legnépesebb városa lesz a maga szerény 88 milliós népességével. És ez nem egy összeesküvés-elméletből vett idézet, hanem az ENSZ hivatalos becslése. E horrorba illő 88 milliós népességnek a nagyobbik fele egészen bizonyosan abból a döntő többségből tevődik majd ki, akik a 150 milliós munkaképes korú növekményből egyáltalán nem jutottak, nem juthattak, munkához.

A „másik oldalon” Kínában 440 milliós lesz a csökkenés, Indiában nagyjából százmilliós, és százmillióval kevesebben lesznek az európai munkaképes korúak is. Amit egészen biztosan tudhatunk az az, hogy Afrika már a jelenlegi munkaképes korú népességét sem tudja (igaz nem is nagyon „akarja”) foglalkoztatni. Ezért szinte biztosra vehető az is, hogy legalább egy milliárddal növekszik a tökéletesen reménytelen helyzetbe kerülő, mondhatni a reménytelenségbe eleve beleszülető afrikaiak száma. És ez nem egy sötét jóslat, aminek valóra válása még elkerülhető, hanem egy olyan „valóság”, amely már lényegében „van”, hisz folyamatosan születnek ma is azok, akik másfél évtized múlva belépnek a munkaképes korúak szédítő iramban növekvő csoportjába. Ha ehhez azt is hozzátesszük, hogy közben Európa népessége, és azon belül a munkaképeskorúak száma az elemi szintű üzemeltethetőség szintjére, sőt az alá süllyed, akkor az egész migrációs kérdés az eddigitől nagyságrendekkel súlyosabb kihívást jelentő térbe lép majd át. Matematikailag akár logikus is lehetne, hogy az Európában hiányzó munkaerőt majd az Afrikából érkező fogja helyettesíteni, csak van egy „kis” gond. A világ nem modul-szerűen működik, vagyis nem igazán megalapozott az a feltevés, hogy Csádban vagy Nigerben „kihúzom” ezt a több tízmilliós munkaerő modult, aztán a munkaerőhiányban szenvedő Hannoverben, vagy Drezdában beillesztem, és néhány percen belül német precizitással dolgoznak majd a modul tagjai.

Az afrikai munkaerő ugyanis, nyelvtudását, munkakultúráját, egyáltalán kulturális „rendjét” illetően távlatilag is alkalmatlan mindenféle munkavállalásra, amivel „összhangban” látszik lenni az, hogy eszük ágában sincs Európában munkát vállalni, számukra „bőven elég”, ha „élvezhetik” az európai szociális támogató rendszerek „bőkezűségét”, ami így kizárólag a mindent romba döntő káoszba vezethet. Tegyük mindjárt hozzá, hogy ezért nem elsősorban e szerencsétlen százmilliók felelősek, hanem az a brutális léterőszakra épülő világhatalmi rend, amely az elmúlt évszázadok során a „munkaerő állatok” százmillióinak tudatos túltenyésztésével próbálta – sikeresen- alacsonyan tartani a munkaerő árát. És amely most vészjósló robajjal omlik rá világunkra.

 

2019 JÚNIUS --- CIKKEK
Orbán Viktor miniszterelnök kedden Sátoraljaújhelyen, a nemzeti összetartozás napján rendezett ünnepségen mondott beszédet.
 
2019 MÁJUS --- CIKKEK
 

Kövesse velünk az európai parlamenti választás eredményeit!

 

Globál: Orbán politikája egyezik Trump felfogásával

 

Trump: ‘Twin Brother’ Orbán Has ‘Done the Right Thing on Immigration’, Kept Hungary Safe

 

Trump meets Orbán at White House

 

Nemzeti érdek

 

Washingtonban tárgyal ma Orbán és Trump

George Soros hálózata áll a magyar kormányfő látogatása miatt tiltakozó kongresszusi képviselők mögött – hangsúlyozta Kovács Zoltán államtitkár

 

President Trump invited PM Orbán to the White House, and our critics are freaking out

 

Trump invites Hungarian leader Orban
to May 13meeting

 

Italy and Hungary Forge Alliance to Defend Europe’s Borders From Migrant Invasion

 
2019 ÁPRILIS --- CIKKEK
 

NEW EUROPE: The West can learn a lot from Hungary’s pro-family policies. “Many liberal democracies are facing a social crisis today because their governments pursued policies which undermined the family. But since 2010, one country has seen marriage rates increase by a whopping 43 per cent with their divorce rate dropping by 22.5 per cent. Unsurprisingly, with the increase in marriage, 33 per cent fewer women are having abortions today than they were eight years ago. Likewise the national birth rate is currently at its highest in 20 years.”

Plus: “So if we had always taken the opposition’s opinion into account, Hungary would now be on the brink of collapse. There wouldn’t be such a comprehensive family-support system, a family-friendly tax system, a housing program, 800,000 new jobs, and many opportunities to create a balance between life and work. The socialists have driven our country into deep crisis before, and they would do it again. They’re only interested in grabbing power again; to achieve this goal, they’ve even joined forces with the Hungarian far right.”

Also: “The new law which comes into effect July 1 has a new set of pro-family incentives such as a 3,000 euro mortgage reduction for a second child, and a 12,000 euro reduction for a third. Effective in 2020, mothers with 4 or more children will enjoy a lifetime personal tax exemption. Katalin Novak says that socialist opposition to pro-family policies remains entrenched but since they are more interested in power than in proposals that make for stronger families, she believes such opposition will grow weaker.”

 
 
2019 MÁRCIUS --- CIKKEK
 
Orbán Viktor: most kell cselekedni, mert közös jövőnk a tét
 

Orbán Party Suspended from Conservative EU Parliament Group

Orbán

Fidesz, the party of Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, has been suspended from the European People’s Party (EPP) group after complaints about the “anti-EU” rhetoric of their campaign for the upcoming European Parliament elections.

Members of the EPP voted on Wednesday to suspend Fidesz, despite the Hungarian party threatening to leave the group if suspended, Deutsche Welle reports.

Following the vote, Mr Orbán gave a press conference on Hungarian national television and according to Hungarian journalist Mariann Őry, Orbán slammed the “left side” of the EPP.

“The EPP is a party family which tries to keep together liberal, left-wing parties and Christian conservative parties like us. In the recent weeks the left side of this big and colourful community called for the expulsion of the right side to turn its direction to the left,” Orbán said.

“In 2000 the ÖVP was investigated, now Wolfgang Schüssel is the one who investigates, in 20 years maybe I will be investigating, for example, the Swedish liberals. This perspective attracts me,” he added.

The Swedish Moderates and Liberals were among the most vocal members of the EPP calling for Orbán and Fidesz to be expelled from the parliamentary group earlier this year.

“We want a strong Europe. No compromise on immigration, Christianity and border control,” Orbán added and went on to say that the contentious campaign that led to the vote was not directed at European Commission President Jean-Claude Juncker, but at the policies of mass migration.

The Hungarian leader also praised Italian populist Interior Minister Matteo Salvini saying, “Salvini and the Italian government proved that migration can be stopped even on the sea, this is very important.”

Whether or not the party will make good on its promise to leave the EPP, Orbán was less clear saying that Fidesz would wait for a report from its investigative team and discuss the matter closer to the European Parliament elections in May.

Prior to the vote, Orbán also met with members of the ruling Law and Justice (PiS) party in Poland and has discussed cooperation with Matteo Salvini recently as well.

Orbán said that in the aftermath of the EU parliament election, “we can only join a group which is clearly against immigration and for the protection of Christianity, and doesn’t agree to secret deals about migration.”

While others had reported that Fidesz had simply been suspended, Ms Őry has claimed that the actual text had been amended to, “Fidesz suspends its membership in the EPP until the evaluation report is ready.”

 

 

2019. MÁRCIUS 18. HÉTFŐ 07:13

NEMZETI ÜNNEP

Szilágyi Péter: Március 15. a különbözőségeinken túlmutató egység jelképe

MTI

„Március 15. a különbözőségeinken túlmutató egység jelképe” – hangoztatta Szilágyi Péter, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa Los Angelesben a magyar közösség ünnepi rendezvényén.

A megemlékezést, majd ünnepi programot vasárnap a Los Angeles-i Szent István templomban tartották, ahol délelőtt az államalapító Szent István szobrát is felavatták. Szilágyi Péter mindkét alkalommal beszédet mondott.

Ünnepi beszédében a miniszteri biztos kiemelte az 1849 utáni magyar emigráció szerepvállalását az új hazában, név szerint is megidézve az amerikai polgárháború magyar hőseit. Mint fogalmazott: „…itt sem felejtették el a közösségért való áldozatvállalás parancsát, és tevékeny szerepet vállaltak a modern Amerika megteremtésében és felvirágoztatásában.” Kossuth Lajos szavait idézve állapította meg,
hogy „a régi és mai amerikás magyarok Kossuthtal együtt vallják, hogy a haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, ami lesz”.

Kossuth annak idején azt kérte a magyaroktól, hogy minden erejükkel és tehetségükkel küzdjenek a magyar szabadságért – idézte Szilágyi Péter a 171 évvel ezelőtti történéseket. Majd hangsúlyozta: ez a kérés ma is érvényes. „Hitünk, nyelvünk, kultúránk, közösségeink megtartásával kell a hazáért, a nemzetért küzdenünk” – fogalmazott. Ezzel összefüggésben fontosnak nevezte a felekezetek és generációk közötti összefogást, különösen pedig a cserkészet és a hétvégi iskolák közösségeinek erősítését. „Ne vesszen el az élő nemzeti emlékezet!” – hangoztatta.

Szilágyi Péter a Szent István-szobor vasárnap délelőtti avatásán mondott beszédében is az összefogást hangsúlyozta. Kiemelte, hogy „Szent István szellemi hagyatéka ezer éven és több ezer kilométeren átívelő kötelék nemzettársaink között”. Fontosnak tartotta aláhúzni azt is, hogy „István király valamennyi magyaré, szerte a világban, időtől és tértől függetlenül”. Mint mondta, Váró Márton szobrának felavatásával „a helyi magyar közösség kinyilvánítja, hogy a Szent István-i értékrend mellett teszi le a voksát”.

Szilágyi Péter az MTI-nek telefonon elmondta: „Megható volt, hogy a templomban több száz ember jelent meg, és a magyar nyelvű misét egy amerikai pap celebrálta, aki a Szent István templomban teljesít szolgálatot, és a hívek és a magyar közösség iránti tiszteletből megtanult magyarul.”

A miniszteri biztos arról is tájékoztatta az MTI-t, hogy a vasárnapi ünnepségek előtt, pénteken és szombaton a Diaszpóra Tanács régiós szervezete ülést tartott, amelyen 19 amerikai tagállamban tevékenykedő tiszteletbeli konzulok is részt vettek.

Los Angelesben vasárnap este a városban lévő Kossuth-szobor megkoszorúzásával értek véget az 1848-ra emlékező ünnepségek.

Az 1848 márciusára emlékező ünnepséget tartottak Chicagóban is, ahol a díszvendég Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a nemzeti összetartozás bizottságának elnöke volt.

Beszédében a magyar politikus azt hangsúlyozta: a száz év magány véget ért a magyarság számára. Pánczél Károly az MTI-nek telefonon elmondta: azt tapasztalta, hogy ha létszámban esetleg fogyatkoznak is, de erősek az amerikai magyar közösségek.

 

 
 

2019 FEBRUÁR --- CIKKEK
 

 

Farage: Viktor Orbán ‘Represents the Future of Europe’

BUDAPEST, HUNGARY - FEBRUARY 17: Hungarian Prime Minister Viktor Orban speaks to the media with Russian President Vladimir Putin at Parliament on February 17, 2015 in Budapest, Hungary. Putin is in Budapest on a one-day visit, his first visit to an EU-member country since he attended ceremonies marking the 70th … Sean Gallup/Getty

15 Feb 2019

Brexit architect Nigel Farage has said that Hungary’s Prime Minister Viktor Orbán represents “the future of Europe” and predicted the EU will become more focused on nationhood, rejecting the domination of Brussels.

“He actually believes in things. He does not sheepishly, slavishly go along with the European project as he firmly believes in the concept of the nation state,” the Brexit Party MEP  said in an interview with VáslaszOnline.

“He clearly is a strong defender of, as he sees, the  Hungarian culture and he is not afraid to say and do these things despite huge criticism from the European Union.”

The British politician also backed Mr Orbán on his condemnation of political interference by open-borders advocate George Soros’s, whose “influence,” Mr Farage said, “is all across the Western democracies.”

This is not the first time the MEP has openly condemned the speculator-philanthropist, having  denounced 226 fellow MEPs identified by leaked documents as “reliable friends” of Soros on the floor of the European Parliament in 2017, and exposed Guy Verhofstadt MEP for “ lobbying on behalf of Mr Soros… in a battle that is going on with Viktor Orbán.”

Orban Warns Against 'European Empire' on Anniversary of Hungarian Revolution

Brussels bureaucrats are working to create a "European Empire" without national borders, Hungary's Prime Minister Viktor Orbán has warned.

 

The politician raised the issue of the EU’s legal actions against Hungary and Poland for their failure to adhere to the bloc’s progressive “European values.”

The bloc is using Article 7 of the Lisbon Treaty to attempt to punish Hungary over its laws against supporting illegal migration and Poland for its judicial reforms. The mechanisms of Article 7 could result in both countries being sanctioned or losing voting rights.

There is “a lot of Communism alive” across much of the former Soviet bloc, Mr Farage said, and “leaders in Hungary and in Poland are trying desperately to get rid of those old legacies.”

Mr Farage equated the Soviet Union to the European Union — however, noting that “at least this one did not kill people” — and when asked whether, when he looked from his European Parliament office window in Strasbourg if he saw the same kind ‘oppressed people’ that existed under Communism, he replied, “I can assure you when you go into Article 7 procedures, you effectively are not free people.”

Orbán: EU's Latest Migration Proposals ‘Like a Collection of Horror Stories’

Hungarian leader Viktor Orban has described the EU's latest migration proposals as "like a collection of horror stories".

 

“Do I see Orbán as a little authoritarian monster?” Mr Farage asked rhetorically. “No I do not. He represents much more the future of Europe.”

“Europe is going to become very much less focused on the EU and Brussels and very much focused on the nation states and national interest and that is the whole drift and change of politics in Europe,” Mr Farage predicted.

Prime Minister Orbán, Italy’s Deputy Prime Minister Matteo Salvini, and France’s Marine Le Pen have pledged to  take on globalism and form a  freedom front ahead of the European Parliament elections, with the European Council on Foreign Relations predicting that populists could win a third of the seats.

The Soros-founded think tank  lamented that “the vote could see a group of nationalist anti-European political parties that advocate a return to a ‘Europe of the nations’ win a controlling share of seats” and “in the longer term” they could “paralyse decision-making at the centre of the EU,” stopping the bloc’s progress towards a European superstate.

 

 
 

Levél a Nyugati Emberhez 

Szentesi Zöldi László 

2018. október 16.

 

Egy perccel a Római Birodalom bukása el ő tt jártok. Rabszolgáitok megf ő zik nektek a kávét, lemossák az autóitokat, kiszolgálnak és kedvetekre tesznek életetek minden pillanatában, ti pedig sütkéreztek a lemen ő napban, és d ő re módon azt hiszitek, hogy ez mindig így lesz.

Néha nem értelek.

Világos, hogy mai gazdagságodat, impozáns városaidat, polgári mili ő det dolgos és harcos el ő deidnek köszönheted. Azoknak, akik nemzedékr ő l nemzedékre építettek valamit, gy ű jtötték és befektették a pénzt neked, kései utóduknak. Cseppet sem mellesleg ennek fedezetét közönséges rablással a harmadik világ országaitól szerezték meg, akiknek pedig komoly gyarmatbirodalom nem jutott, közvetlen szomszédaikat és kisebbségeiket fosztották ki, mint Svédország vagy Ausztria.

Egy szó, mint száz, szépen épült nálatok a kapitalizmus. Ennek ára els ő körben az volt, hogy feladtátok népi kultúrátokat, elveszítettétek népdalaitokat, viseleteteket, tárgyi és szellemi tudásotokat, hiszen a vidéket már kétszáz éve beáramoltattátok a városba. A test gyengült, a szellem hanyatlott, de nagyapáitok ezt nem vették észre, mert addigra a szabadságnak csúfolt önzés mákonya végleg eluralkodott rajtuk.

Igen, kedves Nyugati Ember! Ti már kétszáz éve nagyon sokat tesztek magatok ellen. Csak a brüsszeli f ő tér meg Kensington küls ő ségei sokáig elfedték a bajokat. Azt hittétek, hogy városi kultúrátok, modern civilizációtok kell ő s közepén fészkelve sérthetetlenek és er ő sek vagytok.

Tudod, élt itt egy magyar író, Veres Péternek hívták, kétkezi munkásból emelkedett a magyar irodalomba. Ő írta egyszer, hogy annak a népnek, amelynek tagjai tömegesen elszoktak a fizikai munkától, lenézik és másokkal végeztetik el a teend ő iket, megpecsétel ő dött a sorsa.

És valóban. Egy perccel a Római Birodalom bukása el ő tt jártok. Rabszolgáitok megf ő zik nektek a kávét, lemossák az autóitokat, kiszolgálnak és kedvetekre tesznek életetek minden pillanatában, ti pedig sütkéreztek a lemen ő napban, és d ő re módon azt hiszitek, hogy ez mindig így lesz. Eközben szolgáitok, alkalmazottaitok már idegen istenek nevét suttogják, és eljön az id ő , amikor katakombáikból el ő jönnek és megmutatják magukat.

Addigra ti már sehol nem lesztek. Hiszen mérhetetlen önzésetekben utódaitok sincsenek. Ti már nem köttök házasságot, nem hisztek Istenben, nincs közösségi életetek. Úgy haltok meg, hogy az el ő deitekt ő l örökölt ingatlanok, vaskos bankbetétek, a magas fizetések, minden megszerzett javatok az enyészeté lesz. Illetve el ő bb-utóbb a jövevényeké.

Tisztelt Nyugati Ember, te éppen most éled fel a jöv ő det! Nyitottságnak hazudod a f ő városodban uralkodó bábeli z ű rzavart, tetszik neked, hogy idegenek százezrei nem beszélik az államnyelvet. Azt gondolod, hogy a kisebbségek védelmével bizonyíthatod humanizmusodat, és jó helyen is tapogatózol, mert hovatovább te leszel a kisebbség. Új uraid persze nem lesznek olyan toleránsak, mint te, mert nekik még élesek az ösztöneik és – veled ellentétben – pontosan tudják, hogy kicsodák, miben hisznek és mi a céljuk.

Persze, még most sem lenne kés ő . Ha nem lustultál és puhultál volna el végleg, akkor a maradék er ő ddel még mindig javíthatnál a helyzeteden. Hazádban akadnak még végvárak: vidéken, ahova jellemz ő en a lábadat sem teszed, ezért nem ismered, pedig onnan meríthetnéd az er ő det. Sajnos azonban, te még erre is képtelen vagy.

Elhiszed és fennhangon hirdeted, hogy a szomáliai vagy marokkói bevándorló hajszálpontosan annyit ér emberként, polgárként, honfitársként, mint a veled azonos b ő rszín ű , azonos nyelvet beszél ő , azonos kultúrájú szomszéd vagy rokon.

Gőgösségedben ott tartasz, hogy volt gyarmataid polgárait is feljebb helyezed a rangsorban, mint a fehér és keresztény kelet-európaiakat, akikre elfojtott haragod zúdul, mert rájuk zúdulhat, a bevándorlókra nem.

Az igazság az, hogy hiába vagy gazdag, hiába hordasz mindenb ő l újat és márkásat, hiába élvezed a munkával és rablással összehordott civilizációd utolsó gyümölcseit, közel a vég. Nem én mondom, hanem a számok. De te még ezt sem észleled. Agyadra politikailag korrekt köd települt, sz ű r ő n át tekintesz mindenre, elveszítetted az önálló gondolkodás képességét. Létrehoztál egy bulitársadalmat, oda húzódtál be társaiddal, csakis a fogyasztással és a komforttal tör ő dsz, azzal nem, hogy felélted a jöv ő det. Lassan egyetlen árucikk lettél a hatalmas kínálatból.

Röviden szólva: neked véged van.

Nekünk viszont nincs. És ha meggondolnád magad, szívesen látunk a kontinens keleti felében. Hiszen – veled ellentétben – nekünk még b ő ven maradt asszimiláló er ő nk, mi meg tudunk tartani téged európainak. Szerencsére egyre többen jöttök bennszülött jellegét elvesztett kelet-londoni negyedekb ő l, holland és német nagyvárosokból, menekültök a degenerációba fulladt Svédországból, és gyertek csak, mindannyian jól járunk. Utódaitok magyarok lesznek, ti pedig európai emberként és szabadon élhettek, ha nem is a megszokott nívón, hanem nagyjából úgy, ahogyan még el ő deitek éltek hajdanán. Újrakezdhetitek a családi históriát. Gyarmatosítás, gyilkosságok, b ű ntudat nélkül.

Hidd el, príma dolog úgy élni, hogy nem csak papolsz a szabadságról, de tényleg szabadon is élsz. Hogy a saját portádon te vagy az úr, hogy te mondod meg, kivel akarsz egy fedél alatt élni és kivel nem. Hogy nem kell különféle regulák szerint szerepeket játszanod, ha férfinek születtél, férfiként viselkedsz, ha n ő nek, akkor n ő ként. Hogy nem kell állandóan tekintettel lenned a mások érzékenységére, hanem önmagad lehetsz. Hogy nincs gombóc a torkodban, hogy jaj, mi lesz, ha kiderül, szóhasználatomban, gondolataimban, szándékaimban még nem vagyok teljesen az övék.

Mi már nem tudunk mit tanulni t ő led. Küldetésedet befejezted, utadat megfutottad, sorsodat bevégezted.

Itt az ideje, hogy ne csak élni, túlélni is megtanulj.

Abban pedig mi, magyarok vagyunk a legjobbak. Persze, a csehek, szlovákok, lengyelek, románok, szerbek, horvátok, bolgárok se kutyák.

Várunk szeretettel!

 

 

A Volksbund

Mostanában elég gyakran olvashatunk a magyarországi németek kitelepítéséről. Nyilvánvalóan ezek a sajnálkozások diplomáciai kényszerből erednek. A megemlékezések többnyire érzelmesek és bocsánatkérőek. Igaz, jómagam is mindenkit sajnálok, akiket egyszerűen feltépnek szülőhelyükröl és durván, idegen, sokszor ellenséges környezetbe kényszerítik letelepedni. Az évszázadok folyamán ez gyakran előfordult, akár békés esztközökkel is, de a többséget egy idegen hatalom kényszeríti kegyetlen módszerekkel szülőföldje elhagyására – ha nem ölik meg őket. Az utóbbi történt a második világháború alatt és után is.

A magyarországi németek nagy része is erre a sorsa jutott. Amint tudjuk, ezek a népek több lépcsőben települtek be hazánkba. Az Árpádok alatt becsalogatták őket, főként Erdélybe és a Felvidékre. Erdélyben a szászok zárt közösségekben éltek, városokat, várakat építettek és a kiváltságaikat a XIX. Századig megtartották.

Az úgynevezett svábokat főként a törökök kiűzése után telepítették be a kipusztított magyar őslakosság helyére. Persze voltak olyan falvak, ahol még magyarok laktak, de az új schwartz­gelb földesurak egyszerűen átzavarták őket rosszabb földekre és helyükbe németeket telepítettek. Ezek is féltékenyen őrizték közösségi és egyéni jogaikat s nem nagyon siettek a beolvadással. Ehhez persze joguk is volt. Szorgalmasak, összetartók voltak, szépen gyarapodtak, művelődtek. Iskolázott fiaik persze a Habsburg rendszer kedvencei voltak, szép pályát futhattak be a kormányzatokban, hadseregben, egyházakban. Ennek ellenére sokan a magyarok mellé álltak közülük a szabdságharcaink idején.

Hitler uralomra jutásával hirtelen megváltozott minden. Fiatal német „túristák”, azaz propagandisták, szervezők árasztották el a svábok lakta területeket. Hatalmas propagandát fejtettek ki, rengeteg németben ébresztették fel a német szuperioritás érzetét. Ezzel aztán elszabadult a pokol.

A magyar kormányra mind nagyobb és nagyobb nyomást gyakorolt Hitler, a „népi németek” azaz a Volksbund szervezet érdekében. Az öregebb generáció ragaszkodott magyarságához, de a fiatalok nagy része vadul lelkesedett Hitlerékért. Különösen a háború elején, amikor a Wermacht győzelmet győzelemre halmozott, volt nagy a hangjuk. Sok német faluban tettlegességre is került sor a nemzethűsvábok és a német birodalomnak elkötelezettek között.

A szalámi taktikát nem Rákosiék találták ki, Hitlerék is sikerrel alkalmazták. A „baráti” német kormány kényszerítette a magyar vezetőséget, hogy engedje meg a német katonaköteles fiataloknak az SS-be lépését. Ekkor történt a legnagyobb törés a sváb társadalomban. Ugyanis a fiatalok többsége boldogan és büszkén az SS-be vonult be. Azok pedig, akik a Honvédséget vélasztották a legnagyobb megvetésben és gyülöletben éltek. Szüleiket kiközösítették, megvetették, népárulóknak nevezték sokukat pedig tettlegesen bántalmazták.

Abban az időben ismertem meg az egyik szomszédunkat. Süttő Jánosnak hívták, de már az ismeretségünk elején közölte velem, hogy a Volksbund tagja s amint végez a Műegyetemen, visszaveszi családja német nevét és elmegy az SS-be.

Sokat dicsekedett és sokat kifecsegett. Elmondta szépen, hogy a háború után itt csak egy magyarnak kinézőhelytartó kormány lesz. A valódi hatalom az őkezükben összpontosul. Közölte azt is, hogy a Krisztina körúton, a Karácsony palota helyén folyó építkezés lesz a Gauleiter székhelye. Igaz, később úgy mondták, hogy a birodalmi iskola épül ott. Nem tudom, melyik változat az igazi.

Arra mentemben tényleg láttam, hogy a Karácsony palota (műemlék!) eltünt és már a vasbeton alapokat öntik. Ez abba is maradt, mert már csak hadicélokra lehetet építkezési anyagot kapni. A háború után egy állami nagyvállalat székhelyét építették a meglévőalapokra.

Az ostrom után, a volt osztályfőnököm mesélt a németországi keserves élményeiről. Dr. Mosonyi Mihály, közgazdász, valamikor, talán 1943-ban egy éves ösztöndíjat kapott a németektől. Igaz, angol kapcsolatai voltak, jó barátja volt egy angol diplomata, de úgy látszik a németek erről csak később szereztek tudomást.

Az Osteuropaeische Institute – ha jól emlékszem – volt a háború utáni gazdasági és politikai tervezés helye. Akkor már igencsak rosszul állt a szénájuk, de azért nem hagyták zavartatni magukat az intézetben. Szorgalmasasn tervezték a jövőt. Ott kapott helyet Mosonyi tanár úr is, a volt osztályfőnököm.

Rövidesen kibújt a szög a zsákból. Kiderült, hogy Hitlerék le akarták szerelni az egész magyar ipart a mezőgazdasági gépgyárak, a közlekedési és az élelmiszer ipar kivételével. Mosonyi tanár úrnak ez természetesen nem tetszett, s nem tett lakatot a szájára. A komoly vitáknak a Gestapo vetett véget. Úgy vélték, hogy a németek ellensége és angolszász kém. Alaposan megkínozták. melynek nyomait a testén viselte halála napjáig. Végül a Sztójay (!) kormánynak sikerült kiszabadítania a Gestapo fogságából . 44 nyarán ért haza.

Az elmondottak alapján láthatjuk, milyen hatalmi pozicióba kerültek volna a Volksbund tagjai. Hainau rémuralma és a Bach korszak után ítélve, néhány évtized alatt megszünt volna nemzetünk – egy német győzelem esetén. Ehhez mérten a könyörtelen Szovjet megszállásnak nem volt ideje a teljes megsemmisitésünkre.

A Potzdami Egyezmény értelmében Benesék engedélyt kaptak a németek teljes kitelepítésére. A mieinket csak „csere” alapján lehetett kitelepíteni. A magyarjainknak helyet csinálván utasították a magyar kormányt a németek kitelepítésére. Egyik sem ment símán. Mindkét helyen igyekeztek a gazdagoktól megszabadulni, hogy a főként kommunista vezetők szép gazdaságokhoz juthassanak. Nálunk is igen sok helyen a Volksbundisták maradtak, a magyarságukhoz hűártatlanokat kitelepítették. Meglehet, azok a németek, akiket Nyugat-Németországba küldték, még sokkal jobban is jártak anyagilag.. Akik az NDK-ba kerültek voltak a vesztesek.

Az együttérzésünket, szánalmunkat inkább fejezzük ki hűséges honfitársaink felé, akik a frontok és haláltáborok, gulágok, harcok, légitámadások poklában pusztultak el vagy sérültek meg, a szolyvai ezrekre, a bácskai negyvenezerre, Pozsonyligetfalu kilencven leventéjére, a Duna delta zöld poklában kínhalált haltakra. Azok is jussanak eszünkbe, akik a francia hadifogoly táborokban a nyilt földeken kapart lyukakban áztak és haltak éhen.

Magyaródy Szabolcs

 

My Country, Right or Wrong!

Ez a Stephen Decatur amerikai tengerész kapitánynak tulajdonított mondat valószínűleg régi angol gyökerekből származik. Jelentése, szabadon fordítva imígyen hangzik: “Igaza van, vagy nincs ez az én országom.” Esetleg: “Jó vagy rossz, ez az én országom”

Ezt mondta nekem egy angol munkatársam, miután szemrehányást tettem neki, amikor az UK, Franciaországgal együtt – a zavarosban halászván – az 56-os forradalom és szabadságharc idején, megtámadták Egyiptomot, a Szuezi csatorna visszaszerzésere törekedvén.

Véleményem és tapasztalatom szerint ez az erős hazaszeretet volt az alapja az azóta megszünt Angol Világbirodalomnak. A brit ember ma is összefog, ha külső katonai vagy csak verbális támadás éri is hazáját. Belpolitikai kérdések miatt egymásnak esnek elég gyakran, de azonnal összezárják soraikat, ha valaki sérti érdekeiket, becsületüket.

Persze más az ő helyzetük. Szigeteken laknak, komoly támadás csak a levegőből érte őket. Mi pedig Európa egyik fontos, forgalmas útkereszteződésén élünk.

Történelmünk folyamán gyakran kényszerültünk ellentámadással, vagy idegen segítséggel kiverni területünkről a támadókat. Ez jól működött 1526-ig. Ez után a török, osztrák szovjet, román, szerb hadak osztoszkodtak rajtunk, Időnként fegyvert ragadtunk de rendszerint elbuktuk harcunkat.

Ezen szomorú időkben sokan az ellenséggel tartottak vagy önös érdekből, vagyonuk megtartása érdekében vagy felismerték az erőviszonyokat s nem kívánták a legyőzőtt oldalon végezni életüket.

Akármilyen okból árulták el a hazát, megvetés volt a sorsuk. Rákóczi idejében labancoknak hívták őket, 1849-ben pedig muszkavezetőknek. 1849-től schwarzgelb vagy Bachhuszár volt az átokkal kísért csúfnevük. 1946-után moszkovíta bolsevista volt a nevűk. 56 után pufajkásokként volt közmegvetésben részük.

Ma is akadnak olyanok, akik árulják a hazát. Feljelentgetik hazájukat Brüszelben, ellenünk szavaznak vagy „hősiesen tartózkodnak” a minket hazugságokkal tele „vádirat” megszavazása alkalmával., A jelek szerint mindenáron el akarják árasztani országunkat – közös hazánkat - olyan más, ellenséges emberek tömegével, akik nyiltan hirdetik kiirtási szándékukat, mint azt intoleráns vallásuk követeli tőlük..

Nem tudom, minek hívjuk őket, de a sorosjanicsár név jól illenék rájuk. A „nemzetáruló”, „hungarofob” vagy az „antimagyar” is szóbajöhet.

Ha ezek nem elég jók, találjunk valami szégyenteljesebbet.

 

Magyaródy Szabolcs 2018, december 27

Földünk melegedése

Derék politikusaink szerint éghajlat változás megy végbe napjainkban. Ennek okozói természetesen mi vagyunk, mert rengeteg benzint, olajat, földgázt, tevetrágyát, fát és szenet égetünk. Ezt az állítást kitűnő tudósaink nagy része is bizonygatja. Napszámban, húzzák a vészharangot a rövidesen jelentkező katasztrófa ígéretével. Főként a Föld vészes felmelegedése veszélyével támogatják a kormányok újabb adókivetési igyekezetét. “Lejárt” politikusok is (Al Gore?) ragyogóan kezdtek megélni a vészharang kongatásból. Ennek nyomán a kormányok nyaktörő sebességgel róttak ki új adókat (Carbon tax). Ugyanakkor nem támogatták kellően a nap és más nemszennyező energia források hadrendbe állítását.

Ami a klímaváltozást illeti, úgy rémlik, mintha a középiskolában emlegették volna a jégkorszak ciklikus voltát. Mostanában még mindig kifelé jövünk az utolsó jégkorszakból. Ennek tetejében még közbeeső, ”mini” jégkorszakok vannak, mint 1250 utáni, amikor a globális hőmérséklet egy celzius fokkal csökkent. Ezek a ciklusok hatalmas éhinségeket okoztak a jó öreg Európában. Tehát nyugodtan állíthatjuk, a Föld felmelegedése a természet műve, nem a miénk. Mi is besegíthetünk egy kicsit, de nem lényeges mértékben. A természet teszi a dolgát, akár tetszik nekünk, akár nem. Tehát ha egy jégkorszakból jövünk kifelé, nyilván emelkedni fog a sárgolyónk hőmérséklete és a tengerek szintje is. Ezen is lehetne változtatni egy kicsit az Észak Arika Qattara Mélyedés (Egyiptom, Libia) tengervízzel való elárasztásával, ami áramot termelne, helyi klimát nedvesítené, s helyben ivóvizet lehetne gyártani, néhányezer okosbomba áráért.

Az írott történelmünk olyan szárazságokról is megemlékezik, az egyébként többnyire “irányított” és hamis, hazug történelem, amikor a kisebb folyók, tavak teljesen kiszáradtak amelyek szintén éhinségekkel, tömeghalállal jártak. Persze India és Afrika is hasonlókkal dicsekedhetne. De “özönvizekről” is szól a történelem és hatalmas esőzésekről is. A földkéreg is mozgázba jön idönként, ismert területeket sülyeszt el, semmisít meg (MU és Atlantisz), emel fel.

Igaz, mi rengeteg energiát fogyasztunk és szeméthegyek sokaságát emeljük világszerte, mérgezzük tengereinket, civilizációnk nagyobb dicsőségére. Ez volna a fő baj, nem a levegő széndioxid tartalma. Ugyanis ezen a téren az anyatermészet messze felülmúlja az emberiséget. Például:

Krakatoa vulkán 1880-ban tört ki, kb többszáz megatonnás nukleáris bomba erejével. Ez a borzalmas robbanás több, mint százezer embert pusztított el Szumatra közelében. Óriási mennyiségű port, kéndioxidot lövelt a Föld teljes légkörébe.. Savas eső hullott az egész sárgolyón. Hatamas viharok voltak, a por és gázfelhők csak három év után ülepedtek le a földre. A napfény ereje erősen csökkent, ez a mezőgazdaságban hatalmas károkat okozott. A Föld hőmérséklete 1.2 C fokkal csökkent. A robbanás hangja 4800 kilóméterre is hallható volt.

Földünkön kb. 1500 aktív tűzhányó van, nem említvén a tengeralattiakat. Ezek mind szennyezik levegőnket és tengereinket, ha nem is Krakatoa méreteivel.

Az utolsó évszázadban is volt olyan tűzhányó kitörés, amely 7,000,000 (hétmillió) tonna port és gázokat lövelt a levegőbe (El Chichon). Tessék csak a Google.hoz fordulni félelmetes adatokért: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_large_volcanic_eruptions_of_the_20th_century.

Ami a széndioxidot illeti a természet itt is túlteljesít minket. Például: az olajforrások közül nemcsak a mi fúrt kutaink szivárognak, hanem tengeralattiak is szorgalmasan mocskolják a tengerek vizét. Ha már itt tartunk említsük meg a háborúk alatt elsülyesztett hajók olaját, a megtorpedózótt tankerekkel együtt.. Irak felgyújtott olajkútjaira már nem emlékszünk?

A hatalmas területen található tűlevelű erdeink ezer és ezer tonna terpentint juttatnak a levegőbe, tüdeink ártalmára. 2016-ban, csak Kanadában akkora területű erdők égtek le, mint fél Dunántúl. 2018 folyamán Kalifornia erdei égtek, hatalmas károkat okozván, a mérges gázok sokmillió köbmétereivel rongálván tüdeinket. Az orosz Szibéria erdei még jobban égnek, mert az oltás ott nincs még jól megszervezve. Ugyancsak meg kell emlékeznünk Hamburg, Drezda, Tókió, Nagaszaki és Hirosima, városok, falvak ezreinek égéséről, amelyek istentudja milyen káros gázokat,gőzöket juttattak ezertonna számra a levegőbe, a széndioxidon kívül.Persze a gyujtogatásra használt sok, sok tonna foszfor sem volt természet és tűdőbarát. Viet Nam őserdeit lombtalanitó, lekopaszító “agent orange” még ma is szedi áldozatait.

A soha nem szűnő háborúkban elpukkasztott gránátok, aknák, kézifegyverek, rakéták, repülőbombák óriási tömegét nem említi senki, pedig azok az “égéstermékek” sem kímélik levegőnk tisztaságát. Csak VietNam és Laos több bombát kapott, mint amennyit a második világháborúban felhasznált az USA. Azóta sorra került Afganisztán, Irak, Libia, Szíria. Azok égéstermékei pedig csak részben hasonlítanak az aránylag ártalmatlan, a növények által felhasznált széndioxidhoz. Senki nem említi az ürhajók kilövéséhez használ tiokol, szívet melegítően gyönyörű fehér fehőit, amelyek lelkesen hozzájárulnak a kénsavas esők képzéséhez.

Ha valaki előveszi a 18. és a 19. század elején készült városi fényképeket. furcsa sötét foltok tömegét láthatja a utakon. Ne törjék a fejüket rajta, elárulom. Azok bizony az akkori “lóerők” anyagcsere termékei voltak, magyarul lótrágya. Ugyan a köztisztasági hivatal emberei hősiesen közdöttek az utak tisztaságát visszaállítandó, de csak naponta egyszer voltak sikeresek.

No, tessék elképzelni azt a bűzt, ami a nyári melegben lengedezett a városi levegőben, különösen a komflis, azaz a lovaskocsi állomások környékén, ahol a várakozó pacik unalmukban minden szükségletüket kielégítették. El ne felejtsük, a 18. század elején még a bölények milliói gyártották a metán gáz számolatlan köbmétereit.

Az egész világon fával, szénnel, faszénnel, teve trágyával fűtöttek, sütöttek, főztek. Angliát télen állandó füstszmog borította, talán 1960-ig, amikor is befejezték a földgázra való áttérést és London, Birmingham, Manchester, stb újra élhető városok lettek.

Néhány évtizede a gőzmozdonyok ezrei húzták maguk után a sűrű füst fellegeket. Minden valamirevaló gyár maga állította elő a működéséhez szükséges energiát szénfűtéses kazánokkal. A még kevés földgáz lévén a lignitből gázt előállító gyárak is ontották a fűstöt tonnaszáma. Az ipari városok egét füstfelhők borították. A repülőgépek sem igényeltek széljárás jelentéseket, mert nappal látták a városok, vonatok, gyátak fűstjének irányát.

 

Az amerikai gépkocsik olajat kezdtek égetni általában az első 50,000 mérföld után. Persze már az első mérföldek után is hetente közel egy liter olajat égettek. A hideg motorok csodaszép kék füstöt húztak maguk után. Ez csak akkor szünt meg, amikor a kitűnő japán gépkocsik tömegesen kezdtek feltünni a Ford, GM és Chrysler autógyárak parkolóiban...

A levegő még tisztább lesz az electromos autók folyamatban lévő, gyors térnyerésével. A nap és szélenergia használata is rohamosan terjed, nem is beszélve a tóriummal működó reaktorok fokozott iramú térhódításáról.

Ne feledkezzünk meg a jet repülőgépeinkről sem. Statisztika szerint évi 94 billió gallonnal rondítják levegőnket. (https://www.statista.com/statistics/655057/fuel-consumption-of-airlines-worldwide/). Ez is évről évre növekedik, de senkinek nem csípi a szemét?

Szóval, sok hű-hó semmiért. A technika folyamatos és ugrásszerű fejlődése hamarosan megszünteti a levegó – humán eredetű – szennyezését. Talán a haladást mindenáron fékező, hátráltató nagyipart kellene rábeszélni lelkesebb közreműködésre.

Ami a természetet illeti, arra semmiféle komoly befolyásunk nincs. Ha például a Csendes óceánt szegélyező tűzgyűrű, a nyugat Amerikai Szent András törésvonal és a Földközi tengeri continentális rétegek csússzannak egy átlagnál nagyobbat, minden gondunk megszakad jó időre.

A közelmúltban jelentek meg cikkek a Yellowstone suppervulcano várható közeli kitöréséről. Ha ez megtörténik, hosszú ideig nem lesznek napi széndioxid gondjaink, mert a Föld lakosságának jó része el fog pusztulni Trump Úrral és Hilaryval együtt (http://www.express.co.uk/news/science/768778/Yellowstone-eruption-Supervolcano-BRINK-of-erupting-increased-activity),

Addig is be kellene tiltani az Amazonas őserdő és más erdők irtását, amelyek eddig szorgalmasan nyelték az általunk termelt széndioxid tonnáit.

Ha már belátjuk a kapkodás sikertelenségét, fel kell készülni a felmelegedésre. Először is a vizet kell takarékosan használnunk s a tenger vizét kell, óriási mennyiségben sótalanítanunk. A technika rendelkezésünkre áll, legfeljebb kevesebb okosbombát, tankot és repülőgépanyahajót kell gyártanunk. Például egy vadász repülőgép árából egy várost tudnánk ellátni sótlanított tengervízzel. Talán a Marsra sem kellene röppentyűket küldüzgetni.

Addig is be kellene tiltani az Amazonas őserdő és más erdők irtását, amelyek eddig szorgalmasan nyelték a természet és az általunk termelt széndioxid tonnáit.

HAARP Nemcsak egy összeesküvés elmélet hívei aggódnak a HAARP miatt, hanem az EU is megszavazott egy határozatot, amely további információt kér az egészségi és környezeti veszélyekről. Az aggódás elenére a HAARP vezetői ragaszkodnak ahhoz, hogy a HAARP nem károsabb, , mint egy rádió kutatási project - Idézet a Canadian Broadcasting Corporation (CBC) egy HAARPról készült TV dokumentumából.

HAARP ( High Frequency Active Auroral Research Program, azaz Magas Rezgésszámú Aktív Sarkifény Kutatási Program) egy alig ismert, de kritikusan fontos US katonai védelmi program, ami évek óta igen sok vitát okozott bizonyos körökben. Az illetékes HAARP vezetők nyilatkzatai ellenére, néhány elismert kutató állítja, hogy a HAARP adta titkos elektromagnetikus hadviselés lehetősége segítené az US haderejének célját, a teljes spectrum dominenciáját 2020-ig.

Mások állításaikkal elmennek addig a vádig, hogy a HAARP–ot már felhasználták időjárás változtatásra, földrengések, tengerárak előidézésére valamint a világ elektronikus kommunikációjának megzavarására.

Persze a “Geoengineeringről” is jó volna tudni az igazságot – ha van igazság a földön, ami nem sérti a “nemlétező világkormány” érdekeit és terveit.

Yellowstone-tól ÉS A HAARP-tól eltekintve, pillanatnyilag sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a vizeink rettenetes szennyeződése és a termőföldjeink mérgezése, kimerítése, nyomelemek teljes hiánya, amely már visszafordíthatatlannak látszik, de arról majd máskor,

 

Magyaródy Szabolcs 2018, november 26

smcorvinus@gmail.com,

Hamilton, ON., Canada

 

A FEHÉR FAJ KIIRTÁSA

NÉHÁNY SZÉPEN KITERVEZETT LÉPÉSBEN

 

1/ Európa lerombolása egy-két jó háborúval és a népek egymásra uszításával.

2/ Európa felosztásával elvenni az emberek életkedvét.

3/ Erkölcsök felhígítása a vallás háttérbe szorításával.

4/ Antibébi tabletta felkínálásával az alkalmi szeretkezés és a rövid kapcsolatok segítségével megszüntetni a házasságokat.

5/ Az abortusz segítségével rendszeresíteni az egykét vagy a egysét.

6/ Az egyén jogainak erősítése az állam jogainak szűkítésével.

7/ Egyneműek házassága a szaporodás csökkentésére.

8/ Az előidézett demográfiai hiány pótlása a tömeges bevándoroltatással

10/ Nátrium (NaCl) só helyett kálium (KaCl) sót rendszeresíteni a fehér férfiak nemzőképességének drasztikus csökkentésére.

11/ Alacsony bérekkel és a túlzott, felemelt anyagi igényekkel az asszonyok külső munkába szorításával tönkretenni a családi életet és a gyerekek számát csökkenteni.

12/ A gyerekek jogainak fellegekbe emelésével tönkretenni a tanításhoz szükséges fegyelmet. Ezzel az általános műveltségi szintet csökkenteni.

13/ A média színvonalának csökkentésével elterelni az választópolgárok figyelmét a közösségi ügyektől.

 

Ha már mindez megtörtént, Európára kell uszítani egy rendkívül agresszív, kegyetlen vallási fanatizmussal átitatott mohamedán tömeget, amely csak túlzott szaporodásra alkalmas, dolgozni képtelen és nem is akar.

Ha a magyarság meg akar maradnui, legalább az 1910-es etnikai határokon belül, meg kell szüntetni a korlátlan abortuszhoz való jogot. Csak valós egészségügyi, szociális indokok alapján vagy a harmadik gyerek után engedélyezhetővé tenni.

Ez nyilván az “emberi jogok” korlátozását jelenti, de a fajfentartás jogát, kötelességét senki nem tagadhatja meg egy nemzettől. Az anyagi alap a 35 éven felűli gyermektelen személyek adóztatásával teremthető meg.

Ez a jelenlegi törvények alapján elérhetetlen vágyálom, de egy jól előkészített, többség által megszavazott, törvény lehetővé tenné..

A választás világos: vagy megállítjuk a demográfiai öngyilkosságot, vagy a nyakunkra zúdított fanatikus tömeg kiirt bennünket. Nyugaton, néhány buta vezetőréteggel megátkozott országban ez a militáns horda elérte, vagy rövidesen eléri a kritikus 5%-ot, amely már totális megsemmisülést jelenthet.

 

Magyaródy Szabolcs 2018, február 10

 
 
HIRDETÉSEK
 
 
world map hits counter